Wszyscy uczniowie, którzy zakończyli staż u pracodawcy proszeni są o zgłoszenie się w dniu: • 31.07.2017r. (poniedziałek– w godzinach od: 10:00 – 13:00 lub • 01.08.2017r. (wtorek) – w godzinach od: 9:00 – 13:00 w szkole w sekretariacie uczniowskim (u mgr K. Jędrzejczyk) z następującymi dokumentami ..... INFO
Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa.
przeprowadzone będą w naszej szkole w następujących terminach: • egzaminy pisemne: 22 sierpnia 2017 r.(wtorek), godz. 9.00 • egzaminy ustne: 23 sierpnia 2017 r. ( środa) godz. 9.00 Na egzamin proszę przynieść dowód osobisty, kody ucznia , dozwolone przybory ( zgodnie z komunikatem dyrektora CKE) , długopisy z czarnym wkładem. Na egzamin pisemny proszę się zgłosić 30 minut wcześniej .
Zestawy podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Rozpoczęła się rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA ! Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej) 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (wg. starej podstawy programowej) Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat.
Egzamin poprawkowy z matematyki u p. mgr Elżbiety Krzemień dla słuchaczy klasy 2LO Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00.
Egzaminy poprawkowe dla uczniów Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędą się w dniach 28.08.2017 r, 29.08.2017 r, 30. 08.2017 r według następującego harmonogramu
Po pilotażu w roku szkolnym 2014 / 2015, w bieżącym roku szkolnym odbył się pierwszy cykl zajęć w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Dla przypomnienia, projekt ów zakłada modernizację kształcenia poprzez rozwinięcie współpracy edukacyjnej wyższych uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu całego województwa małopolskiego, z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Współpraca ta przebiega w wielu różnych obszarach nauczania, przydzielonych różnym typom szkół. ..... WIĘCEJ ....

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl