Elektryk

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia

zawód: elektryk (3- letnia na podbudowie gimnazjum)

 

KWALIFIKACJIE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

 

JĘZYK OBCY:

-  język angielski

 

UWAGA!

zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 15 osobowej grupy lub u pracodawców 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- język angielski zawodowy

- podstawy działalności gospodarczej

- podstawy elektrotechniki i elektroniki

- instalacje elektryczne

- maszyny elektryczne

- aparaty i urządzenia elektryczne

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pracownia elektrotechniki i elektroniki

- pracownia montażu  i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

- pracownia montażu konserwacji instalacji elektrycznych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 

Po ukończeniu  absolwent może kontynuować naukę w 2 letnim Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl