Elektryk

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia

zawód: elektryk (branża: elektroenergetyczna - ELE)

(3- letnia na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJA:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

K1 - ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

JĘZYK OBCY:

-  język angielski

UWAGA!

zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 15 osobowej grupy lub u pracodawców 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- elektrotechnika i elektronika

- instalacje elektryczne

- maszyny elektryczne

- urządzenia elektryczne

- działalność gospodarcza (w klasach po gimnazjum)

- język obcy w branży elektrycznej (język angielski)

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- rysunek techniczny

- pomiary elektryczne i elektroniczne

- montaż, uruchamianie i konserwacji instalacji elektrycznych

- montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i  urządzeń elektrycznych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 

Po ukończeniu  absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl