Liceum Ogółnokształcące

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Data

Rodzaj czynności

Od 2 do 26 czerwca
2017 r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 do 30 czerwca
2017 r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

4 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

do 7 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki przez dostarczenie wymaganych dokumentów

11 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 12 lipca 2017

30 sierpnia
2017 r.

do godz. 12.00

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie
to szkoła dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując
z pracy i  codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego daje szansę
na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Nauka trwa:

  1. 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej)
  2. 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (wg. starej podstawy programowej)

Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym  piątek (od godziny 15:00) i sobotę
co dwa tygodnie.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć
i ukończył 18 lat
.

Wymagane dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoła podstawowa/ gimnazjum/ zasadnicza szkoła zawodowa);

- podanie (do pobrania w sekretariacie szkoły);

- 3 zdjęcia.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl