Sprzedawca

 

Branżowa Szkoła I stopnia

zawód: sprzedawca (3-letnia na podbudowie gimnazjum)

 

KWALIFIKACJIE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

K1 - AU.20.  Prowadzenie sprzedaży.

 

JEZYK OBCY

- język angielski

 

UWAGA!

- kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową we własnym zakresie (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- towaroznawstwo

- marketing w działalności handlowej

- organizacja i technika sprzedaży

- obsługa klienta

- przedsiębiorca handlu

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - realizowane u pracodawców

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

 

Po ukończeniu  absolwent może kontynuować naukę w 2 letnim Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl