Szkoła Policealna

Szkoła Policealna dla dorosłych

- 2 letnia (cztery semestry) - dla wszystkich oferowanych kierunków kształcenia

-  szkoła bezpłatna

- na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura)

- zajęcia mogą się odbywać: w piątki/soboty lub soboty/niedziele

- absolwent może podjąć pracę w zawodzie po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji

- może uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

OFEROWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - 2017 / 2018
U
WAGA:
każda kwalifikacja może być osobnym kursem kwalifikacyjnym
realizowanym w krótszym terminie i w zmniejszonej ilości godzin (zgodnie z rozp.)
po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów.
ZAWÓD KWALIFIKACJE MOŻLIWE DO ZDOBYCIA W ZAWODZIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM NAUCZANIA

ZADANIA i PERSPEKTYWY ZAWODOWE

technik rachunkowości

DWIE kwalifik:

K1 - A.36.Prowadzenie rachunkowości.(egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec II sem.)

 

K2 - A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych(egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec IV sem.)

Ogólnokształcące:

- podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

W kształceniu zawodowm teoretycznym:

- język angielski w rachunkowości- działalność gospodarcza w branży ekonomicznej- rachunkowość finansowa- wynagrodzenia i podatki

W kształceniu zawodowym praktycznym :

- biuro rachunkowe- dokumentacja biurowa- biuro wynagrodzeń i podatków

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Perspektywy zawodowe:Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

technik informatyk

TRZY kwalifik:

K1 - E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych(egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec II sem.)

K2 - E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami(egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec III sem.)

K3 - E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami(egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec IV sem.)

Ogólnokształcące:

- podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

W kształceniu zawodowm teoretycznym:

- systemy operacyjne- urządzenia techniki komputerowej- sieci komputerowe- witryny i aplikacje internetowe- systemy baz danych- działalność gospodarcza w branży informatycznej- język angielski zawodowy w branży informatycznej

W kształceniu zawodowym praktycznym :

- diagnostyka i naprawaurządzeń techniki komputerowej- administracja sieciowymi systemami operacyjnymi- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych- administracja bazami danych- programowanie aplikacji internetowych

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Perspektywy zawodowe:Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

technik administracji

JEDNA kwalifik:

K1 - A.68.Obsługa klienta w jednostkach administracji (egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec IV sem.)

Ogólnokształcące:

- podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

W kształceniu zawodowm teoretycznym:

- język angielski w administracji- działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej- podstawy prawa cywilnego- podstawy prawa pracy- podstawy prawa administracyjnego- podstawy finansów publicznych

W kształceniu zawodowym praktycznym :

- wykonywanie pracy biurowej- postępowanie administracyjne

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Perspektywy zawodowe:Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl