Szkoła Policealna

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

do klasy pierwszej szkoły policealnej

Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Regulamin 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/01/zarzadzenie.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal-3_rekrutacja_2018_strona-ko.pdf

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl