Uroczystości szkolne 2016/17

 

IMPREZY  I  UROCZYSTOŚCI  SZKOLNE  W  ROKU  SZKOLNYM   2016/ 2017

 

l.p.

Temat uroczystości/ imprezy

 

termin

odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1.09.2016 r

Dyrekcja

2.

II wojna światowa. Najazd niemiecki i radziecki na Polskę w 1939 roku. Sesja informacyjna -15 września 2016

 

15 wrzesień 2016 r.

mgr A. Ciaptacz

3.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016 r

mgr inż. W. Lewandowska kl. 2 T

mgr M. Wiater kl. 3 E

4.

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych

XI. 2016 r.

mgr B. Kapuśniak, mgr E. Kaczka, mgr A. Stefanowicz

5.

Święto Niepodległości

10.XI.2016 r

mgr H. Gąsiorowska kl. 4 BI

mgr inż. I. Bukita kl. 4 T

6.

Dzień Ekonomisty

listopad 2016 r

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

 

Gminny Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Grudzień 2016 r

mgr J. Gerc - Tobiczyk

7.

Szlachetna Paczka

Grudzień 2016.

mgr A. Stefanowicz, wolontariusze

8.

Boże Narodzenie – spotkania przedświąteczne, jasełka szkolne

22.12.2016 r

mgr E. Kaczka, Ks. mgr M. Suder. mgr, mgr A. Spyrka

9.

Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół

Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego

Luty 2017 r

Zespół Języków Obcych wg odrębnego harmonogramu

 

Konkurs matematyczny „ Dzień liczby PI”

14 marca 2017 r

Nauczyciele matematyki

10

Pamięć dla Przyszłości;

- Holocaust lekcja historii, szacunku i tolerancji

 

14 marca 2017

mgr A. Ciaptacz

11.

XVII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie:

Polska i Polacy na przełomie XX i XXI wieku –

ostatni tydzień marca 2017r.

 

mgr A. Ciaptacz

 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ O pióro Starosty”

Marzec 2017

Mgr E. Helbin, mgr B. Podlejska

12.

Pamięć dla Przyszłości;

- Zbrodnia Katyńska – Zbrodnia nie osądzona trwa nadal

20 kwietnia 2017r

 

mgr A. Ciaptacz

13.

Dzień otwarty dla uczniów gimnazjalistów

kwiecień 2017 r

Wszyscy uczący

14.

Pożegnanie klas maturalnych

 

28.IV.2017 r

mgr E. Rybarczyk kl. 2 BM

mgr inż. P. Okarmus k. 2 I

15.

Święto Pracy, Dzień Flagi, Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja

 

27-28 .IV.2017 r

mgr J. Gerc – Tobiczyk kl. 1 I

mgr B. Podlejska kl. 1 LG

16.

Konkurs ortograficzny „ O pióro Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół ZST-E

V. 2017 r.

Mgr B. Kapuśniak, mgr D. Madeja

17.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

23.VI. 2017 r

mgr U. Gąsior 2 E

mgr J. Łagosz kl. 3 I

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl