Dyrekcja szkoły

 

Harmonogram Pracy Kadry Kierowniczejw roku szkolnym 2018/2019 – ZSTE Skawina.

 

Lp.

Nazwisko i imię –Funkcja

Nr     pok.

 Poniedziałek                         

  Wtorek                      

 

   Środa

   Czwartek

   Piątek                 

1.       

mgr Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE

8

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

1100 -1800

1200-1800

800 -1300

2.       

mgr Marta Wojtanowska

wicedyrektor

  5

730 -1330

 

1230-1730

1230-1730

730 -1330

 

700 -1300

700 -1200

 

700 -1330

700 -1300

 

3.       

mgr inż. Wiesława Lewandowska

wicedyrektor

38

700 -1400

700 -1130

700 -1400

 

700 -1400

700-1300

8 00-12 30

1200 -1730

1300 -1730

4.       

mgr inż. Jadwiga Wilczak

kier. szkol. prakt.

31 W

lub 6

1030 -1730

1130 -1730

 

700 -1300

700 -1300

 

1300 -1700

1300 – 1700

700 -1400

 

U pracodawców

lub w  szkole

700 – 1300

                                 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl