Dyrekcja szkoły

 

Harmonogram Pracy Kadry Kierowniczej

w roku szkolnym 2016/2017

ZSTE Skawina

 

Lp.

Nazwisko i imię - Funkcja

Nr pok.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

mgr Anna Stec

dyr.ZSTE

8

8.00-14.00

12.00-17.00

8.00-15.30

8.00-14.00

8.00-13.300

2.

mgr Krystyna Jędrzejczyk

1 z-ca dyr.

38

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-11.00

14.00-18.30

3.

mgr Marta Wojtanowska wicedyrektor

5

11.30-16.30

8.00-14.00

9.30-14.30

7.00-14.00

7.00-14.00

4.

mgr inż. Jadwiga Wilczak

kier.szkol.prakt.

24 W

6

7.00-13.00

7.00-14.00

12.30-17.30

13.30-17.30

Dzień wizyt u pracodawców lub w szkole 7:00-13:00

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl