W dniu 21.05.2019r. - zaprezentowaliśmy w sieci naszą nową stronę szkoły...... dotychczasowa strona będzie funkcjonowała jako archiwalna
Od 24 maja, godz.8:00 będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla klas 4 technikum
27 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się Konkurs Wiedzy o Niemczech. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy kulturoznawczej na temat Niemiec, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i języka, a także kształcenie kompetencji językowej uczniów.
Ogłaszamy nabór na staże wakacyjne Od dnia 30.04. 20019r. rozpoczynamy nabór uczniów na staże wakacyjne odbywające się w miesiącach lipiec, sierpień. Staże obejmują: branżę elektryczno-elektroniczną (technik elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk ); branżę administracyjno- usługowej (technik ekonomista, logistyk); Chętnych , którzy nie uczestniczyli w tej formie wsparcia w ubiegłym roku, z wyżej wymienionych klas zapraszamy do pokoju 38.
26 kwietnia 2019 roku 128 absolwentów Technikum zakończyło rok szkolny. W wydarzeniu udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i jednocześnie Prezes firmy Treko Laser Jerzy Wodnicki, członek Podkrakowskiej Izby Gospodarczej a także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSTE w Skawinie Krzysztof Droździewicz oraz przedstawiciel firmy Multiprojekt i nauczyciel ZSTE dr Marcin Apostoł. Uroczystość zaszczycili również rodzice uczniów wyróżnionych na forum szkoły.
Zmiana terminu Dnia Otwartego w ZSTE w Skawinie Zgodnie z podawaną wcześniej informacją ZSTE w Skawinie zaprasza gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkoły podstawowej wraz z rodzicami w dniu 27.04.2019 r ( sobota ) w godz. 9 – 14.00 na Dzień Otwarty w naszej Szkole. Uwaga - zmiana terminu dotycząca wizyty w Szkole wraz z nauczycielami ( w związku z istniejącą sytuacją ). Aby zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSTE i móc porozmawiać z uczniami Szkoły, zapraszamy do odwiedzenia nas w dniu 21.05.2019 r wszystkie klasy gimnazjalistów i klasy VIII szkoły podstawowej wraz z nauczycielami .
Dyrekcja ZSTE serdecznie zaprasza na zakończenia roku szkolnego klas czwartych technikum, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00
W ramach akcji „Sadzimy drzewa i krzewy – walczymy o czyste powietrze”, Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców Powiatu Krakowskiego po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew owocowych. Ze względu na ograniczoną ilość drzewek, każda osoba może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl