Jubileusz 90-lecia

 

26 września 2015r. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych świętował jubileusz 90-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Skawinie. Honorowy patronat nad obchodami objęli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Krzysztof Ćwik, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa,  Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

             Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą  w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie, którą koncelebrowali m.in. księża absolwenci ZST-E:  ks. dr Andrzej Kaszycki- Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach,  ks. dr Tadeusz Rozmus – Radca Regionu Europa Centralna i Północna Zakonu Salezjanów.  W gali jubileuszowej  w Hali Centrum Kultury i Sportu udział wzięli: Piotr Ćwik - Poseł na Sejm RP oraz absolwent i były nauczyciel       w ZST-E,  Wojciech Szczepanik - Wicewojewoda Małopolski, Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Ryszard Ożóg – Wicestarosta Brzeski oraz były nauczyciel ZST-E, Paweł Kolasa - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Rady Powiatu Starostwa Powiatowego, Teresa Kucińska -  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty oraz były nauczyciel w ZST-E, Lidia Pycińska - Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Marek Wrzoszczyk – były Dyrektor Szkoły, Czesław Gąsiorowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz były wicedyrektor  i nauczyciel ZST-E, Janusz Bysina - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,  Dyrekcja z zaprzyjaźnionej szkoły z Budapesztu, Dyrektorzy  skawińskich i okolicznych  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze Szkołą,  a także  dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, absolwenci i uczniowie ZST-E.  

            Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych     w Skawinie  Anna Stec, która przedstawiła rys historyczny Szkolnictwa Zawodowego w Skawinie.  Pani Dyrektor zaznaczyła,  że przygotowanie Jubileuszu obchodów 90-lecia było możliwe dzięki wydatnej pomocy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędu Miasta    i Gminy w Skawinie oraz wielu instytucji, a także dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.  

            Pani Dyrektor szczególnie podkreśliła, że Ci, którzy,  tworzyli szkołę, to nie tylko dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji, ale przede wszystkim uczniowie i słuchacze wykształceni w naszej placówce”.

  W trakcie uroczystości w imieniu  Dyrekcji Zespołu, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych wyróżnionym osobom i instytucjom w dowód uznania za działalność  i zasługi dla  ZST-E  wręczone zostały  okolicznościowe Medale „Zasłużony dla ZST-E”. Zaproszeni goście chętnie dzielili się wspomnieniami związanymi   z ”Technikum”, bo tak w środowisku zwykło się nazywać Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych.

            Uroczystości uświetniły występy szkolnej orkiestry dętej, pod batutą mgr  Tadeusza Poręby, występy cheerleaderek,  program  satyryczno-wokalno-poetycki przygotowany przez uczniów ZST-E, a także koncert zespołu, złożonego z absolwentów ZST-E.

Po oficjalnych uroczystościach  zaproszeni goście  mogli spotkać się w gronie dawnych koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły w budynku ZST-E.

Wieczorny Bal Absolwentów zakończył  uroczyste świętowanie Jubileuszu.

            Ten szczególny dzień był okazją do odwiedzenia miejsca, w którym tak wielu, bo aż 14801 absolwentów spędziło lata szkolne.

Mijający Jubileusz pozwolił również zobaczyć, jak bardzo Szkoła zmieniła się na przestrzeni dziewięciu dekad i jak znaczącymi sukcesami edukacyjnymi może się poszczycić.  

Dodatkowo organizacja obchodów pokazała, że  wielu przyjaciół  i sojuszników ma w środowisku lokalnym nasza Szkoła.

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl