Kalendarz 2016/2017

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Kalendarz   2016/2017

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa :

12. 01. 2017r.

02. 05. 2017r.

04. 05. 2017r.

05. 05. 2017r.

08. 05. 2017r.

20. 06. 2017r. 

Technikum:

12. 01. 2017r.

02. 05. 2017r.

04. 05. 2017r.

05. 05. 2017r.

08. 05. 2017r.

20. 06. 2017r. 

lp.

wyszczególnienie

termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2016  r.

3.

Ferie zimowe.

30 stycznia - 12 lutego 2017 r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 13 - 18 kwietnia 2017 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: - w szkołach ponadgimnazjalnych.

28 kwietnia 2017r.

6.

Egzamin maturalny (pisemny/ustny)

od 4 do 27 maja 2017r.

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap pisemny/etap praktyczny)

etap pisemny:
20.06.2016r. – dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

etap praktyczny:
od 27 czerwca do 4 lipca 2016r. dla absolwentów technikum ;

od 27 czerwca do  4 lipca 2016 r. – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 informacje w zakładce egzaminy zawodowe

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

10.

Ferie letnie

24czerwca -31 sierpnia 2017r.

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl