Kalendarz 2018/2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

2.XI.2018 r

10.01.2019 r.

2.V.2019 r.

6.V.2019 r.

7.V.2019 r.

8.V.2019 r.

 

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2018 /2019

 

 

lp.

wyszczególnienie

termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

3 września 2018 r.

2.

Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

14 grudnia 2018 r

3.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2018 r.

4.

Zakończenie I półrocza w klasach I – III

11 stycznia 2019 r

5.

Ferie zimowe.

14 stycznia   - 27 stycznia 2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych.

26 kwietnia 2019 r.

8.

Egzamin maturalny (ustny/ pisemny)

część ustna  od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – język polski

 oraz od  6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – języki obce nowożytne

 

część pisemna od 6 do 23 maja 2019 r.-

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10 stycznia 2019 r.

18 czerwca 2019 r

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

11.

Ferie letnie

22 czerwca -
31 sierpnia 2019r.

12.

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

20 – 21 sierpnia 2019 r

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl