Kalendarz 2017/2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Kalendarz   2017/2018

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła I Stopnia :

 

 

Technikum:

 

lp.

wyszczególnienie

termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2017  r.

3.

Ferie zimowe.

 12 -  25 lutego 2018 r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca - 3  kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: - w szkołach ponadgimnazjalnych.

27 kwietnia 2018r.

6.

Egzamin maturalny (pisemny/ustny)

od 4 do 27 maja 2018r.

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap pisemny/etap praktyczny

informacje w zakładce egzaminy zawodowe

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 informacje w zakładce egzaminy zawodowe

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

10.

Ferie letnie

23 czerwca -31 sierpnia 2018r.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl