Kalendarz 2017/2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła I Stopnia :

30.IV.2018 r

2.V.2018 r.

4.V.2018 r.

7.V.2018 r.

8.V.2018 r

1.VI. 2018 r.

 

Technikum:

30.IV.2018 r

2.V.2018 r.

4.V.2018 r.

7.V.2018 r.

8.V.2018 r

1.VI. 2018 r.

Kalendarz   2017/2018 r.

 

 

lp.

wyszczególnienie

termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

4 września 2017 r.

2.

Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

15 grudnia 2017 r

3.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2017 r.

4.

Zakończenie I półrocza w klasach I – III

19 stycznia 2018 r

5.

Ferie zimowe.

12 lutego   - 25 lutego 2018 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

27 kwietnia 2018 r.

8.

Egzamin maturalny (ustny/ pisemny)

część ustna  od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja) – język polski oraz od  7 do 25 maja (oprócz 13 i 20 maja) – języki obce nowożytne

 

część pisemna od 4 do 23 maja 2018 r.-

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

11 stycznia 2018 r.

19 czerwca 2018 r

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

10.

Ferie letnie

23 czerwca -
31 sierpnia 2018r.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl