Klasa wielozawodowa

Branżowa Szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa  (3- letnia na podbudowie gimnazjum)

 

W klasie wielozawodowej przedmioty ogólnokształcące odbywają się na ternie szkoły natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie przez okres  4 tygodni w każdej klasie, odrębnie  dla każdego zawodu.

Klasa wielozawodowa kształci w różnych zawodach tj: fryzjer, cukiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer.

JĘZYK OBCY:

-  język angielski

 

UWAGA!

zajęcia praktyczne odbywają się  u pracodawców

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl