Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !!!

1. Adres do korespondencji:
• Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
ul. M. Kopernika 13
32 - 050 Skawina

 

2. Nr konta bankowego:

• getin bank

• 54 1560 0013 2903 2820 9098 0001

 

3. Telefon:

   12 276-34-51

   12 276-20-32

   12 276-15-23 - pedagog

   12 276-15-27 - pokój nauczycielski

po czym proszę wpisać nr wewnętrzny:

Numer wewnętrzny

Jednostka

Osoba

10

 sekretariat szkoły/kadry

mgr Iwona Grabysa

11

 dyrektor ZSTE

mgr Krystyna Jędrzejczyk

14

 księgowość

mgr Elżbieta Stanek

pani Beata Foszcz

pani Stanisława Mrzygłód

15

 wicedyrektor 

mgr inż. Wiesława Lewandowska

18

 wicedyrektor

mgr Marta Wojtanowska

20

 sekretariat uczniowski

mgr Małgorzata Pycińska

21

 kierownik gospodarczy

pan Janusz Wątor

24

 kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Jadwiga Wilczak

25

 biblioteka szkolna

mgr Danuta Madeja

mgr Renata Stawowska

mgr inż. Danuta Waśniowska

28

 pokój nauczycielski

 

29

 portiernia 2 budynku

 

30

 portiernia szkoły

 

31

 psycholog szkolny

mgr Agnieszka Kowalówka

19

 pedagog szkolny 

mgr Sylwia Janik

34

 pielęgniarka szkolna

pani Krystyna Kowalówka

32

 wychowawca świetlicy

mgr Andrzej Spyrka

33

 pracownia elektryczna

 

37

 kasa ksero

pani Elżbieta Krzemień

 

4. Sekretariat ZSTE:

• Telefon/fax.: 12 276-34-51

 e-mail: zste@home.pl
 www.zste.home.pl

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl