Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Podstawowa baza branżowa

Film i spot reklamujący projekt:

http://e-chmura.malopolska.pl/?page_id=46

http://e-chmura.malopolska.pl/?p=495

 

Od roku szkolnego 2014/2015 na terenie naszej szkoły działa Małopolska Chmura Edukacyjna. To innowacyjna

propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii

informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących

uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania,

kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów

zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów

edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia

oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:
•    wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
•    umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
•    zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
•    rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
•    sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

 

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej ma objąć 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa

małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet

Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej będzie realizowane na terenie 15 powiatów województwa

małopolskiego i obejmie następujące uczelnie wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne:

Uczelnie wyższe:

1.    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

2.    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,

3.    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

4.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

5.    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

6.    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 

Obszary w których uczestniczymy to:

  • Informatyka (lekcje odwrócone, koło naukowe – e-learningowe)
  • Język angielski (lekcje odwrócone, koło naukowe – e-learningowe)
  • Fizyka (koło naukowe – e-learningowe)
  • Matematyka (koło naukowe – e-learningowe)
  • Przedsiębiorczość (koło naukowe – e-learningowe)
  • Społeczeństwo obywatelskie (koło naukowe – e learningowe)

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl