Matura 2018

 

Egzamin maturalny  2018

 

Informacja o maturze

 

 

 

Harmonogram egzaminów 2018

 

 

 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny
 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:

1.       dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

  oraz

2.       dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Wszyscy absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu w maju 2018 r i spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł za każdy egzamin, w terminie od
1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie OKE od
1 stycznia 2018 r.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl