Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

1. PLANY na  okres IX-XII/2014r.:

 

 • zaplanowano do realizacji następujące zajęcia i kursy
 • matematykę dla pierwszych technikum (1 grupa)
 • matematykę dla klas czwartych technikum (3 grupy)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Kurs barmański (dla uczniów pełnoletnich)
 • Kurs florystyczny
 • zaplanowano do realizacji wyjazdy zawodoznawcze
 • Międzynarodowy Port Lotniczy Balice
 • Hotel Gołębiewski w Wiśle
 • Rezydencja prezydenta RP w Wiśle

2. PLANY na  okres I-VI/2015r.:

 

 • zaplanowano do realizacji następujące zajęcia i kursy
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Kurs kierowcy wózka widłowego
 • Kurs obsługi programu finansowo - księgowego INSERT GT

 Od 1.09.2010r. nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego:

 

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE”

 

a. Będzie realizowany w okresie od 1.09.2010 – 31.12.2014

 

b. Wsparciem zostaną objęci chętni uczniowie (spełniający kryteria zawarte w regulaminie) z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (naszego Zespołu Szkół)

 

c. Udział we wszystkich proponowanych  szkoleniach jest BEZPŁATNY

 

Jest to projekt Województwa Małopolskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w latach 2010 – 2014 w partnerstwie z powiatami, gminami, szkołami w naszym regionie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie oferty szkoły z potrzebami rynku pracy. poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.

Uczniowie szkół zawodowych w ramach tego projektu mogą ukończyć kursy zawodowe, zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i w zajęciach z doradztwa zawodowego.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

                      

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach
 realizowanych w ramach
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

 Tabela punktów za spełnianie kryteriów określonych
  w §4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl