Nauczyciele

 

"Nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. Filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami."

(J.Gaarder: Świat Zofii)

Wykaz nauczycieli ZSTE w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwisko i Imię

Nauczany przedmiot

 1.  

 dr inż. Apostoł Marcin

Przedmioty mechatroniczne

 1.  

 mgr inż. Bukita Irena

Przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

 1.  

mgr Chmiel Marcin

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1.  

mgr Ciaptacz  Andrzej

Hitoria / wiedza o społeczeństwie

 1.  

mgr Czech Marek

Urlop

 1.  

mgr Czesak Lucyna

Język niemiecki

 1.  

dr inż. Drwal Andrzej

Przedmioty elektroniczne – KKZ

 1.  

mgr inż. Fidzińska Barbara

Urlop

 1.  

mgr Fluda Szymon

Przedmioty informatyczne

 1.  

mgr Frejc Wiesław

Przedmioty elektryczne

 1.  

mgr Gawin Ewa

Geografia / chemia

 1.  

mgr Gawlik Leszek

Przedmioty informatyczne

 1.  

mgr Gąsior Urszula

Wychowanie fizyczne

 1.  

mgr Gąsiorowska Hanna

Język angielski

 1.  

mgr Gerc-Tobiczyk Justyna

Język polski

 1.  

mgr inż. Gorczyca Robert

Przedmioty elektryczne i informatyczne

 1.  

mgr inż. Grabysa Mariusz

Przedmioty informatyczne

 1.  

mgr inż. Grzesiński Mariusz

Przedmioty informatyczne

 1.  

mgr Gzyl Adam

Przedmioty elektryczne

 1.  

mgr Habela Halina

Matematyka

 1.  

r mgHabela Marian

Wychowanie fizyczne

 1.  

mgr Helbin – Czyżowska Ewa

Język polski / wiedza o kulturze

 1.  

mgr Hiroń Małgorzata

Przedmioty hotelarskie

 1.  

mgr Janik Sylwia

Pedagog szkoły

 1.  

mgr Jędrzejczyk Krystyna

Dyrektor szkoły / przedmioty ekonomiczne

 1.  

mgr Kaczka Ewa

Religia

 1.  

mgr Kaleński Łukasz

Język angielski

 1.  

mgr inż. Kamiński Piotr

Przedmioty informatyczne

 1.  

mgr Kapuśniak Bożena

Język polski

 1.  

mgr Kaszycka-Rynia Magdalena

Język niemiecki

 1.  

mgr Kazana Piotr

Historia / wiedza o społeczeństwie

 1.  

mgr Kęsek-Strózik Magdalena

Urlop

 1.  

mgr Kosowska Małgorzata

Język rosyjski

 1.  

mgr Kowalówka Agnieszka

Psycholog szkoły

 1.  

mgr inż. Krawczyk Ewa

Przedmioty ekonomiczne i informatyczne

 1.  

mgr Krupnik Łukasz

Wychowanie fizyczne

 1.  

mgr Kruse-Jagusiak Agnieszka

Język  angielski

 1.  

mgr Krzemień Elżbieta

Matematyka

 1.  

mgr inż. Lewandowska Wiesława

Przedmioty hotelarskie

 1.  

mgr Lisiewicz Lidia

Bibliotekarz

 1.  

mgr Łagosz Jadwiga

Język angielski

 1.  

mgr inż. Łytek Elżbieta

Przedmioty logistyczne

 1.  

mgr inż. Łozińska Elżbieta

Przedmioty informatyczne

 1.  

r mgMaciążka Anna

Wychowanie fizyczne

 1.  

mgr Madeja Danuta

Urlop

 1.  

mgr Menert-Jastrzębska M.

Język angielski

 1.  

mgr Muniak Elżbieta

Przedmioty hotelarskie

 1.  

mgr inż. Okarmus Piotr

Przedmioty elektroniczne i informatyczne

 1.  

mgr Owczarek Dorota

Geografia

 1.  

mgr inż. Pasiowiec Jacek

Przedmioty logistyczne i informatyczne

 1.  

mgr Podlejska Beata

Język polski

 1.  

mgr Popek Mieczysław

Przedmioty elektryczne i elektroniczne

 1.  

mgr Potoczny Katarzyna

Wychowanie fizyczne

 1.  

mgr Prokop-Gostevs Agnieszka

Język angielski

 1.  

mgr Rybarczyk Ewa

Urlop

 1.  

mgr Sekuła Paulina

Rewalidacja

 1.  

mgr inż. Serwin Roman

Przedmioty mechatroniczne i elektroniczne

 1.  

inż. Sieczka Ryszard

Urlop

 1.  

mgr Spyrka Andrzej

Historia / wychowawca świetlicy

 1.  

mgr Stanek Elżbieta

Przedmioty ekonomiczne

 1.  

mgr Stawowska Renata

Biologia/bibliotekarz

 1.  

mgr Stec Anna

Przedmioty ekonomiczne

 1.  

ks mgr Suder Marek

Religia

 1.  

mgr Szymańska Elżbieta

Religia

 1.  

mgr Śnieżek Ewa

Przedmioty logistyczne i ekonomiczne

 1.  

mgr Świątek Katarzyna

Urlop

 1.  

mgr inż. Waśniowska Danuta

Bibliotekarz

 1.  

mgr Wątor Jerzy

Fizyka / matematyka

 1.  

mgr Welian Beata

Matematyka

 1.  

mgr Wiater Łukasz

Język angielski

 1.  

mgr Wiater Mariola

Przedmioty ekonomiczne

 1.  

mgr Wikarjak-Kempf Agata

Urlop

 1.  

mgr inż. Wilczak Jadwiga

Przedmioty elektroniczne / kierownik szkolenia praktycznego

 1.  

mgr Wojtanowska Marta

Pedagog szkoły/wicedyrektor

 1.  

mgr Żmuda Dorota

Matematyka

 1.  

mgr inż. Sęk Jurand

Przedmioty gastreonomiczne

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl