CEZ

ZST-E beneficjentem  Jubileuszowego Programu Grantowego Grupy CEZ w Polsce

            Projekt wyposażenia sali audiowizualnej w  Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, zakwalifikował się do Jubileuszowego Programu Grantowego „Wyzwalamy energię!", w ramach którego przyznano dziesięć grantów instytucjom z terenu Skawiny, Chorzowa i okolic.    Projekt dotyczył wyposażenia wielofunkcyjnej sali w urządzenia  audiowizualne, tj. projektor, ekran oraz instalacje umożliwiające profesjonalne prowadzenie wykładów, konferencji, prelekcji oraz organizację przedsięwzięć naukowych i promocyjnych o charakterze targów edukacyjnych i artystycznych, a w perspektywie do realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Całkowity koszt projektu wyniósł 17 355, 30 zł. 10 000 zł. wpłynęło w ramach grantu otrzymanego od CEZ POLSKA, a pozostałe środki pochodziły z budżetu  ZST-E.

            Po raz pierwszy sprzęt zakupiony z funduszy grantowych został zaprezentowany i  posłużył do przygotowania oraz obsługi technicznej II Targów Przedsiębiorczości Skawina 2016, które zgromadziły władze samorządowe, powiatowe i gminne, przedsiębiorców, nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

            Otwierając Targi, Pani Dyrektor Anna Stec złożyła na ręce Pana Piotra Koczwary - członka Zarządu Spółki CEZ i jednocześnie absolwenta ZST-E, serdeczne podziękowania  Grupie CEZ  w Polsce, która już od 10 lat aktywnie wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy w obszarze ochrony środowiska, sportu i edukacji za przyznanie naszej szkole grantu.       

                Cała społeczność  szkolna  wyraża wdzięczność za otrzymanie  w ramach Jubileuszowego Programu Grantowego Grupy CEZ w Polsce funduszy,  które przyczynią  się do podniesienia jakości kształcenia i profesjonalnej organizacji różnorodnych przedsięwzięć z udziałem środowiska lokalnego.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl