REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018
  • 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej
    (wg. starej podstawy programowej)
  • 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej)

Rozpoczęła się rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

Nauka trwa:

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat.

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl