Staże CKZ

Ogłoszenie o rekrutacji

150 godzinny staż - VII / VIII - 2018r

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - STAŻ ......pobierz

 

 Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie” ogłasza rekrutację na uczniów na płatne staże w firmach

Staż trwa 4 tygodnie (150 godzin)w okresie wakacji.

Formalne wymogi uczestnictwa:

  1. status ucznia szkoły zawodowej ponadgimnazjalnej
  2. złożenie kompletu dokumentów (do pobrania w Szkole – na ten moment formularz zgłoszeniowy)
  3. Osoby spełniające wymogi formalne będą kwalifikowane na podstawie listy rankingowej, opracowanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów uwzględniających: średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego, ocenę zachowania
  4. Rekrutacja rozpoczyna się 12 czerwca  2018r. i potrwa do 20 czerwca  2018r
  5. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony (uczniowie którzy dokonali wstępnego zgłoszenia proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie pilne do sekretariatu).

 

  1. UWAGA:

- trwa procedura przypisywania uczniów do pracodawców i procedura związana z przygotowanie i obiegiem dokumentów (w najbliższym czasie WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY WSTĘPNIE WYRAZILI CHĘĆ ODBYCIA STAŻU  zostaną poinformowani przez kierownika szkolenia praktycznego – P. mgr J. Wilczak o miejscach odbywania staży)

 

UWAGI

  • uczniowie uzyskają tzw stypendium stażowe (kwota brutto 1 500zł + zwrot kosztów dojazdu + odzież robocza jeśli będzie wymagana) – po odbyciu stażu zgodnie z umową
  • staże lipiec / sierpień
  • regulamin_ckz

 

Wszelkiech informacji udziela mgr inż. Wiesława Lewandowska i mgr inż. Jadwiga Wilczak

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl