Wolne miejsca w TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOLE I Stopnia na rok szkolny 2017/2018

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Technikum w zawodach:
technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk
w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:
elektryk, kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl