Małopolska Chmura Edukacyjna - 2016 / 2017 - sprawozdanie.

W tym roku Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie uczestniczył w działaniach edukacyjnych w obszarze język angielski. We współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie zorganizowany został cykl 30 lekcji w formie wideokonferencji, z których skorzystało (podobnie jak w pilotażu) kilkudziesięciu uczniów z czterech szkół z terenu Małopolski, objętych projektem.. We wspomnianych zajęciach, które odbyły się między 15 lutego 2017 a 7 czerwca 2017, udział wzięła grupa 20 uczniów z klasy 3T (technikum hotelarskie) pod opieką mgr Łukasza Kaleńskiego. Lekcje prowadzone były przez nauczyciela akademickiego z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, p. Ewę Zarzycką-Piskorz i przybrały ciekawą formułę łączącą znane nam już założenia „odwróconej klasy” z ideą „gamifikacji”, czyli rywalizacji wyodrębnionych podgrup uczniów (trzech z ZST-E) w systemie punktowym, na podobieństwo gry. Zadania realizowane w trakcie cyklu były mini-projektami mającymi na celu rozwijanie u uczniów kompetencji językowych przydatnych do wejścia, a następnie funkcjonowania na rynku pracy. Wynikiem było stworzenie online zasobników słownictwa w zakresie opisu firmy i jej działalności, etyki zawodowej, a także krótkiego filmu z nagraniem formalnej rozmowy telefonicznej i portfolioz wzorami dokumentów w zakresie zawodu specyficznego dla danej podgrupy: CV, listu motywacyjnego i kilku typów pism urzędowych (np. z zapytaniem, zażaleniem, itp.).

Podobnie jak w pilotażu, bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazała się drużyna z naszej szkoły. W skład zespołu o nazwie ‘Bell Team’ weszło 5 dziewcząt: Joanna Gnojek, Paulina Leniartek, Karolina Józefczyk, Patrycja Szlosar i Wiktoria Zygmunt. Dzięki najlepszym pracom zdobyły one największą ilość punktów, w tym bonusowych. Wyróżnienie zdobyła także drużyna ‘Waitress Star’, w składzie: Gabriela Kozioł, Joanna Maj, Gabriela Ptasińska, Karolina Raźniak i Magdalena Zwierzyńska. Uhonorowanie zwycięzców oraz wszystkich pozostałych uczestników projektu nastąpiło w czasie ostatnich zajęć podsumowujących, w auli Uniwersytetu Pedagogicznego, dn. 7 czerwca 2017. Serdecznie gratulujemy sukcesu. Dziekujemu mgr inż. Piotrowi Okarmusowi i Konradowi Kościelnemu z klasy 3I za wsparcie techniczne.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl