Magazynier-logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia

zawód : magazynier-logistyk (3-letnia na podbudowie gimnazjum)

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

AU.22. Obsługa magazynów

JĘZYK OBCY:

- język angielski

 

UWAGA !

Praktyczną naukę zawodu (w tym przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym) kandydat realizuje
u pracodawcy. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na praktykę należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

W poszukiwaniu miejsca odbywania zajęć praktycznych kandydata wspiera kierownik szkolenia praktycznego.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  1. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym
  2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- działalność gospodarcza

- gospodarka magazynowa

- magazyny przyprodukcyjne

- magazyny dystrybucyjne

c)   przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym realizowane u pracodawcy w ramach praktycznej nauki zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  2. przechowywania towarów;
  3. ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
  4. prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl