RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie  informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia    7 września 1991 r. z póź. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;
  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych którym jest mgr Michał Matysik  możliwy jest pod adresem email IOD@poczta.onet.eu
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w przypadku w którym podstawa przetwarzania jest zgoda), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa

                                                                                                                                                            

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl