Świąteczny Konkurs z Języka Angielskiego

W dniach 06 i 10.12.2017 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Świąteczny dotyczący tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglosaskich. W konkursie wzięło udział 20 uczniów Branżowej Szkoły I-go Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Miejsce I otrzymał uczeń kl. 3KW Marcin Gruca, miejsce II – uczeń kl. 3KW Jakub Moskała, natomiast miejsce III – uczeń kl. 3W1 Krzysztof Garlacz.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe w języku angielskim oraz drobne upominki. Organizatorzy konkursu, mgr Maria Menert-Jastrzębska i mgr Łukasz Wiater, serdecznie gratulują zwycięstwa i już dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu za rok.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl