Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

       Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

  5 grudnia 2018r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Swoje święto mieli też wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, które od lat zaangażowane jest
w liczne akcje wolontariackie. W ostatnim czasie w ZSTE odbywają się zajęcia dla seniorów w ramach projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła”. Seniorzy z Klubu Seniora biorą udział w 6 tygodniowym kursie nauki korzystania z komputera, który prowadzi mgr inż. M. Grzesiński. W prowadzeniu kursu i zapoznawaniu osób starszych z nowymi technologiami pomagają wolontariusze - uczniowie z klasy 2I.                   

           Kolejnym działaniem prowadzonym przez Koło Wolontariatu jest akcja „Gwiazdka dla Zwierzaka” polegająca na zbiórce darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Rybnej 3 w Krakowie. Przypominamy, że karmę oraz konserwy dla zwierząt można przynosić do pokoju psychologa szkolnego (pokój nr 37) w terminie do 21 grudnia 2018r.          

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej szlachetnej akcji.

           Chętnych do włączenia się  w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu prosimy o kontakt z katechetą mgr Ewą Kaczką lub psychologiem szkolnym mgr Agnieszką Kowalówką.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl