II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej

 

06 lutego 2019 r w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się
II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).

Turniej był dla uczestników okazją sprawdzenia wiedzy w zawodzie technik mechatronik. Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania                       z dziedziny mechatroniki i automatyki. Uczniowie wysłuchali 8 prelekcji wygłoszonych przez następujących przedstawicieli firm: Multiprojekt, TURCK, Item, GmSystem, Valeo, teamtechnik, Aumatic, Emiter.

Turniej  składał się z dwóch etapów:

Etap 1 – test wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań,

Etap 2 – część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC). Należy nadmienić bardzo duże zaangażowanie firmy Multiprojekt w przygotowanie zadania, jego sprawne przeprowadzenie oraz merytoryczną ocenę.

Do etapu praktycznego kwalifikowało się 6 najlepszych uczniów z etapu pierwszego.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w turnieju oraz w Warsztatach.

Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

• miejsce I – drukarka 3D,

voucher na szkolenie w Akademii Astora - System wizualizacyjny Wonderware InTouch,

voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora

praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt

 

• miejsce II – rozszerzony zestaw Raspberry Pi3B+ oraz bezpłatny kurs ON-LINE, książka

voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora,

praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt,

 

• miejsce III – zestaw FORBOT Mistrz Arduino, książka

voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora

 

• miejsca IV, V i VI – zestaw FORBOT - STM32F4 Discovery - zestaw elementów + bezpłatny kurs ON-LINE

 

• dodatkowe nagrody ufundowane przez biorące udział w Warsztatach firmy.

Fundatorami nagród byli : Starosta Krakowski oraz firmy : ASTOR, Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, TURCK, Item, Aptiv.

 

Laureatami II Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

  1. Szymon Wasąg - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  2. Patryk Zub - ZS nr 1 w Olkuszu
  3. Łukasz Wac - ZS nr1 w Krakowie
  4. Karol Romek – ZSTE w Skawinie
  5. Grzegorz Niemczyk - Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
  6. Maciej Gądek - Technikum Samochodowe w Nowym Sączu

 

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom (63 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: TVP3 i TVSkawina oraz przez portal AutomatykaOnline.pl, miesięcznik branżowy Automatyka i PIAP Warszawa w osobie dyrektora: prof. nzw. dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl