Eliminacje okręgowe XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Kacper Wicherek z klasy 3TE reprezentował Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w 2 etapie ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Eliminacje okręgowe odbywały się 7 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie. Składały się z testu oraz z zadania zespołowego typu case study. Do etapu 3 - eliminacji centralnych przechodzi 100 najlepszych zawodników z pięciu okręgów.

Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIV edycji Olimpiady otrzymali wartościową publikację ufundowaną przez Wydawnictwo Difin oraz zaproszenie do udziału
w egzaminie umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA.

Udział w Olimpiadzie to m.in. szansa na rozwijanie swoich pasji,  poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel. Opiekę merytoryczną nad Kacprem Wicherkiem sprawowała  mgr Ewa Śnieżek.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl