Światowy Tydzień Pieniądza w ZSTE

W dniach 25–31 marca 2019 roku Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przyłączył się do międzynarodowej  kampanii Global Money Week 2019 (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która przebiegała pod hasłem: „Learn. Save. Earn. - Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.” Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było GMW  Child & Youth Finance International (CYFI) miało na celu zainspirowanie  młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą. 

            Kampania GMW, która zyskała poparcie m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, jest realizowana we współpracy z The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) oraz African Union. Łączny zasięg siedmiu edycji zapoczątkowanej w 2012 r. akcji GMW, to udział 32 milionów dzieci i młodzieży w 169 krajach na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 53 tysięcy organizacji, pośród których znajdują się m.in.: banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, organizacje społeczności lokalnej i regionalnej, uczelnie wyższe oraz inne placówki oświatowe.

W ramach akcji „Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj” uczniowie ZSTE:

  1. Obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Historia i cechy pieniądza” oraz film
     „ Bitcoin – czy to jest pieniądz?”.
  2. Uczestniczyli w warsztatach kształcących umiejętności rozpoznawania zabezpieczeń na polskich banknotach, wykorzystując do tego portal Narodowego Banku Polskiego. 
  3. Wzięli udział w zajęciach: „ABC zarabiania i oszczędzania”, „Czy skarbonka jest najlepszym miejscem dla moich pieniędzy?” oraz „Mój rachunek bankowy”.
  4.  Uczestniczyli w grze edukacyjnej „Planuję, zyskuję”.
  5. Przygotowali gazetkę tematyczną informującą o celach Światowego Tygodnia Pieniądza.

Koordynatorem działań, które zrealizowano na terenie ZSTE w Skawinie, była nauczycielka  przedsiębiorczości - mgr Małgorzata Kasprzycka.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl