XIX POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY

   W dniu 2 kwietnia 2019 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie.  Patronat Honorowy nad XIX Turniejem objęli:   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego,  Piotr Ćwik –  Wojewoda Małopolski,   Wojciech Pałka – Starosta Krakowski,  Arkadiusz Wrzoszczyk  - Wicestarosta Krakowski,  Prof. Tadeusz Słomka - JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej,    Prof. Kazimierz Karolczak - JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego,   Prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,   Norbert Rzepisko -  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.

W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

Wśród gości znaleźli się: Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk,, prof. Włodzimierz Roszczynialski, dr Marta Czyżewska z UP, Paweł Oleksik z AGH, przedstawiciel Wojewody Michał Sumera, Piotr Stolecki dyr. Biura Parlamentarnego Róży Thun oraz Przewodnicząca Komisja Edukacji Publicznej Powiatu Krakowskiego Janina Grela.

XIX Turniej przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczniowie odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczestnicy zmierzyli się również z pytaniami na temat 100 rocznicy powstania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i 30 rocznicy wydarzeń związanych z przemianami w Polsce zapoczątkowanymi w 1989 roku.

W części indywidualnej miejsca zajęli :

I m KACPER WICHEREK ZSTE SKAWINA

II m JAKUB ZIĘBIEC ZSP GIEBUŁTÓW

III m MICHAŁ DUNAL ZKS SKAWINA

IV m ADRIAN BOCHENEK LO SKAWINA

V m ALEKSANDRA PISZCZEK ZSTE SKAWINA

VI m DAWID GALON ZSP GIEBUŁTÓW

 

Wyniki części drużynowej:

I m ZSTE SKAWINA

II m LO KRZESZOWICE

III m ZKS SKAWINA

IV m ZSP GIEBUŁTÓW, LO SKAWINA

V m ZSRCKU CZERNICHÓW

VI m ZSiPO SKAŁA

XX  i XXI wiek przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków – Dwie Wojny Światowe, Zimną Wojnę, Czasy Komunistyczne, Obrady Okrągłego Stołu, Wybory do Sejmu Kontraktowego, pierwszy niekomunistyczny Rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie Konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy o Europie są doskonałym sprawdzianem wiedzy i  wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Organizatorzy pogratulowali uczestnikom Turnieju doskonałej wiedzy, nauczycielom satysfakcji  a wszystkim, którzy objęli Honorowy Patronat nad XIX Powiatowym Turniejem Wiedzy o Europie i ufundowali wspaniałe nagrody złożyli  podziękowanie.

   Andrzej Ciaptacz pomysłodawca i  organizator Turnieju  a przede wszystkim nauczyciel   i wychowawca w ZSTE w Skawinie zaprosił wszystkich do udziału w XX                                              „ JUBILEUSZOWYM” Turnieju Wiedzy o Europie.

 

Opracował

mgr Andrzej Ciaptacz

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl