Realizacja programu ,,Sadzimy drzewa i krzewy – walczymy o czyste powietrze”

16.04.2019r. (wtorek) w godzinach 10:00-13:00 przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. M. Kopernika 13, 32-050 Skawina,  Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców Powiatu Krakowskiego po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew owocowych. Ze względu na ograniczoną ilość drzewek, każda osoba może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki.

  1. Celem akcji jest:

- poprawa jakości powietrza;

- dokonanie nowych nasadzeń drzew;

- przeciwdziałanie wymieraniu pszczół;

- ochrona bioróżnorodności,

- szerzenie edukacji proekologicznej.

REGULAMIN AKCJI

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl