Konkurs Wiedzy o Niemczech

27 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się Konkurs Wiedzy o Niemczech. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy kulturoznawczej na temat Niemiec, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i języka, a także kształcenie kompetencji językowej uczniów. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów klas drugich i trzecich technikum. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający wiedzę o Niemczech oraz test leksykalno- gramatyczny.  

Laureatami konkursu zostali:

Miejsce I - uczeń kl. 2AM Leszek Lelek

Miejsce II- uczeń klasy 2 LG Michał Pabian

Miejsce III- uczennica kl. 2 EI Angelika Antos

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe o Niemczech ufundowane przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie oraz słodycze od firmy „ Lajkonik”.

Organizatorzy konkursu- nauczycielki języka niemieckiego w ZSTE Magdalena Kaszycka- Rynia i Lucyna Czesak podziękowały wszystkim uczestnikom za trud i wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu i życzyły dalszych sukcesów.

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl