W dniu 27 marca 2018 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie. Patronat Honorowy nad XVIII Turniejem objęli: Pani Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - Poseł do Parlamentu Europejskiego , Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Pan Prof. Tadeusz Słomka - JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, Pan Prof. Kazimierz Karolczak - JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Pan Prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Pan Paweł Kolasa - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Wacław Gregorczyk – Burmistrz Krzeszowic, Pan Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.
W dniu 26 marca 2018 r. w ZST-E odbył się Multimedialny Konkurs Wielkanocno-Językowy wykorzystujący aplikację do odczytu kodów QR. Zadaniem uczniów było dopasowanie wyrazów związanych z tematyką zwyczajów wielkanocnych do ich definicji, a następnie połączenie wyświetlonych na ekranie smartfona tradycji z ich opisami. Laureatami konkursu zostali: Wiktor Gajewski kl. 1LG – I miejsce, Leszek Lelek kl. 1AM – II miejsce, Angelika Skrzypoń kl. 2T – III miejsce. Zwycięzcy wykazali się godną podziwu wiedzą na temat tradycji wielkanocnych kultywowanych w krajach anglosaskich oraz niezbędną w tym zakresie znajomością słownictwa języka angielskiego. Pomysłodawczynie konkursu, mgr Agnieszka Prokop-Gostevs i mgr Maria Menert-Jastrzębska, dziękują uczestnikom za udaną zabawę, a zwycięzcom gratulują wygranej.
W dniach 22-24 marca 2018r. na terenie EXPO Kraków odbywały się VI Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce. Była to kolejna okazja do zaprezentowania oferty edukacyjnej i promocji Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było Województwo Małopolskie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli a także rodziców. Festiwal Zawodów corocznie przyciąga tłumy zainteresowanych kontynuowaniem kształcenia i trafnym wyborem szkoły.
19 marca 2018 r. uczniowie kl. 2T ZSTE w Skawinie wraz z opiekunami mgr Agnieszką Prokop-Gostevs i mgr Marią Menert-Jastrzębską odwiedzili Konsulat Generalny USA w Krakowie. Spotkanie poprowadziła pani Marya Fancey, stypendystka Fulbrighta na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie i w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
9 marca 2018 uczniowie klasy 1EI brali udział w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Rozgrywki miały na celu przybliżyć uczniom mechanizmy wolnego rynku, a także rozwijać kompetencje społeczne graczy.
Dyrekcja ZSTE w Skawinie przypomina o zebraniu z rodzicami W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 18:00 zebranie z rodzicami klasy 3 KW
14 marca 2018 r w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się I Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Starosty Krakowskiego. Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).
W ramach Święta Liczby π nauczyciele matematyki zorganizowali dwa konkursy. 9 marca 2018r. odbyły się zawody matematyczne „Matematyczny As” dla uczniów klas 1 – 3 technikum. Laureaci: I miejsce Natalia Blak z kl. 2LG II miejsce Michał Tomkiewicz z kl. 3BM III miejsce ex aequo Wiktoria Schulhauser z kl. 3T oraz Mikołaj Zwierzyński z kl. 3BM. 5 marca zorganizowano wystawę plakatów o tematyce związanej z matematyką lub jej zastosowaniem. Najlepsze prace wybrała społeczność szkolna:

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl