20 września 2017r. młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie po raz kolejny uczestniczyła w akcji Honorowego Krwiodawstwa. Tym razem do szczytnej akcji oddawania krwi zakwalifikowało się 17 pełnoletnich uczniów, którzy oddali łącznie ponad 7 litrów tego cennego leku. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy z Klubem Honorowych Krwiodawców przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
22 września br. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Krakowskiego na rok szkolny 2017/2018.
Zebrania z rodzinami odbędą się 13 września 2017r. (środa) klasy starsze godz. 17:00 klasy pierwsze godz. 18:00
Od 12 września 2017 w godzinach 8:00-15:00 proszę zgłaszać się po odbiór świadectw dojrzałości
KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW W październiku rozpoczynamy kolejną edycję zajęć online z języka angielskiego w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE) realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach od 7.30 do 9.00.
W dniu 4 września 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
Rozpoczęcie zajęć dla klasy drugiej (semestr trzeci) oraz trzeciej (semestr piąty) dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 8 września 2017r. o godz. 15:00. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Terminy zjazdów: 8, 9, 22, 23, 29, 30 września 2017r. Wszyscy, którzy złożyli podanie zostali przyjęci do klasy drugiej (semestr trzeci).
Wszyscy uczniowie, którzy zakończyli staż u pracodawcy w SIERPNIU proszeni są o NIEZWŁOCZNE zgłoszenie się w dniu: • 30.08.2017r. (poniedziałek– w godzinach od: 10:00 – 14:00 (termin ostateczny dla uczniów, którzy ukończyli staż w sierpniu) w szkole w sekretariacie uczniowskim (u mgr K. Jędrzejczyk) z następującymi dokumentami (warunkującymi wypłatę stypendium stażowego) oraz w celu wypełnienia wniosku o wypłatę..... INFO

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl