Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa.
Zestawy podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Rozpoczęła się rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA ! Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej) 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (wg. starej podstawy programowej) Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat.
Egzaminy poprawkowe dla uczniów Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędą się w dniach 28.08.2017 r, 29.08.2017 r, 30. 08.2017 r według następującego harmonogramu
Po pilotażu w roku szkolnym 2014 / 2015, w bieżącym roku szkolnym odbył się pierwszy cykl zajęć w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Dla przypomnienia, projekt ów zakłada modernizację kształcenia poprzez rozwinięcie współpracy edukacyjnej wyższych uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu całego województwa małopolskiego, z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Współpraca ta przebiega w wielu różnych obszarach nauczania, przydzielonych różnym typom szkół. ..... WIĘCEJ ....
Ze względu na dużą liczbę młodzieży pożegnanie roku szkolnego 2016/2017 zorganizowane zostało w trzech turach. Szczególnie uroczyście żegnaliśmy uczniów klas: 3Z, 3W1 i 3W2 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy dołączyli do licznego grona absolwentów Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie.
Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się na staże u pracodawców proszeni są o przyjście w dniu dzisiejszym - czwartek w godz od 9-14 w szkole w celu podpisania dokumentów i ustalenia szczegółów (PILNE). Kontakt: mgr inż. J. Wilczak (informacje o pracodawcach) - budynek warsztatów, mgr K. Jędrzejczyk (dokumenty) - pok. 38
Rozpoczęcie kursu -SEP - środa - 28.06.2017r - godz. 15.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl