W dniach 17-18 listopada odbyła się wyjazdowa VIII Powiatowa Olimpiada Pszczelarska dla młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego pt. „Pszczoła miodna – super organizm pożyteczny dla ludzi i środowiska”. Opiekunem szkolnych miłośników pszczelarstwa była mgr Renata Stawowska.
Podziękowanie za życzliwe wsparcie.
W dniach 10- 17 listopada br. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie ZST-E po raz kolejny wzięli udział w programie Otwarta firma. Koordynatorzy przedsięwzięcia to mgr Ewa Śnieżek i mgr Mariola Wiater.
Eryk Styrylski, uczeń klasy 3LG Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, dołączył do grona Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. 8 listopada 2017 roku otrzymał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak okolicznościowy dyplom podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczniowie ZST-E uczestniczyli w uroczystej akademii zorganizowanej w formie patriotycznego happeningu.
Dyrekcja ZSTE w Skawinie przypomina o zebraniach z rodzicami w dniu 8 listopada 2017r. godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.
Od 18 lat, na całym świecie, październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, przedstawienie oferty biblioteki, integracja środowiska szkolnego a także zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły.
20 października br. w ZST-E, po raz kolejny, przeprowadzony został Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych. Organizatorami przedsięwzięcia byli: mgr Bożena Kapuśniak, mgr Andrzej Spyrka i mgr Ewa Kaczka. Tradycyjnie już do występu zaproszone zostały całe klasy, grupy i soliści

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl