28 kwietnia 2017 roku w ZST-E uroczyście obchodzono Święto Pracy, Święto Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Współpraca klas 1I i 1LG, pod kierunkiem mgr B. Podlejskiej i mgr J. Gerc-Tobiczyk, zaowocowała przygotowaniem audycji radiowej, podczas której przedstawiono informacje na temat symboli narodowych, historii święta ludzi pracujących i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, przygotowali również okolicznościową wystawę oraz biało-czerwone wstążki,które przypinali wchodzącym do szkoły. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia był wspólny taniec. Chłopcy z klasy 1I i uczennice z klasy 1LG (przygotowani przez mgr U. Gąsior) ubrani w tradycyjne krakowskie stroje zatańczyli poloneza.
Tradycyjnie już udział w programie, którego koordynatorem na terenie ZST-E jest mgr Ewa Śnieżek, przynosi jego uczestnikom wiele korzyści. Stwarza on bowiem uczniom warunki do: podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, zweryfikowania wyobrażeń o danym zawodzie oraz stanowisku pracy, zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową, bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach oraz większego zainteresowania nauką i samokształceniem.
W uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów udział wzięli: wicewojewoda małopolski pan Piotr Ćwik, członek Zarządu Starostwa Powiatowego pan Arkadiusz Wrzoszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej i Gminy Skawina pan Witold Grabiec, kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Skawinie pan Marek Marzec, wiceprezes Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej pan Kazimierz Job, członek Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i jednocześnie prezes Firmy Treko Laser pan Jerzy Wodnicki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZST-E w Skawinie pan Krzysztof Droździewicz. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Rady Rodziców: pani Małgorzata Uchacz i rodzice uczniów wyróżnionych na forum szkoły.
W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła się w ZSTE w Skawinie lekcja otwarta w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”
UWAGA Terminy zjazdów dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 19. 05. 2017r. 20. 05. 2017r. 26. 05 .2017r. 27. 05. 2017r.
Odbywające się w dniach 26-27 kwietnia br. Dni Otwarte były doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej i promocji Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. W murach naszej szkoły gościliśmy gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 ze Skawiny, Radziszowa, Mogilan, Gaju, Przytkowic, Spytkowic, Leńcz, Brzeźnicy i Zebrzydowic. Uczniowie zainteresowani naszą szkołą przybyli z opiekunami, rodzicami lub indywidualnie. Odwiedzający ZST-E mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia oraz specyfiką zawodów, w których kształcić się mogą absolwenci szkół gimnazjalnych.
25 kwietnia br. uczniowie z klas: 1AM, 1LG, 2A, 3I, 3E, 4BI wzięli udział w prelekcji na temat transplantacji, w ramach trwającej od stycznia kampanii „Drugie życie”. Okolicznościowy wykład wygłosiła pani Iwona Dymek – koordynator transplantacyjnyze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl