PILNE: dla klas 3I, 3T, 3LG (2018/2019) - wyjazd jesienny Wszystkie informacje pod linkiem: https://erasmus.zste-skawina.edu.pl/harmonogram-dzialan-projektowych-w-dniach-3-5-wrzesnia-2018/....
Harmonogram prac związanych z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 oraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 w ZSTE w Skawinie
Uwaga!. pod adresem: https://erasmus.zste-skawina.edu.pl jest dostępna strona naszego nowego szkolnego projektu: ERASMUS+ („Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” - GRECJA). Tam dostępne są wszystkie najważniejsze informacje o naszym projekcie. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzin. Strona będzie sukcesywnie aktualizowana wraz z postępem działań w projekcie....
Od 11 września 2018 r. w godzinach 7:30-15:00 będą wydawane ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
ZAKOŃCZENIE STAŻU - dokumentacja .... INFO
Mamy dobrą informację dla tych z Was, którzy chcieliby się uczyć w naszej Szkole. Jest kilka wolnych miejsc w następujących zawodach: ...........
Zestawy podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do sekretariatu uczniowskiego pokój 38. Miejsce przeprowadzenie egzaminu będzie podane w późniejszym terminie.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl