W dniu 4 września 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
Rozpoczęcie zajęć dla klasy drugiej (semestr trzeci) oraz trzeciej (semestr piąty) dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 8 września 2017r. o godz. 15:00. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Terminy zjazdów: 8, 9, 22, 23, 29, 30 września 2017r. Wszyscy, którzy złożyli podanie zostali przyjęci do klasy drugiej (semestr trzeci).
Wszyscy uczniowie, którzy zakończyli staż u pracodawcy w SIERPNIU proszeni są o NIEZWŁOCZNE zgłoszenie się w dniu: • 30.08.2017r. (poniedziałek– w godzinach od: 10:00 – 14:00 (termin ostateczny dla uczniów, którzy ukończyli staż w sierpniu) w szkole w sekretariacie uczniowskim (u mgr K. Jędrzejczyk) z następującymi dokumentami (warunkującymi wypłatę stypendium stażowego) oraz w celu wypełnienia wniosku o wypłatę..... INFO
Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa.
Zestawy podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Rozpoczęła się rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA ! Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej) 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (wg. starej podstawy programowej) Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat.
Egzaminy poprawkowe dla uczniów Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędą się w dniach 28.08.2017 r, 29.08.2017 r, 30. 08.2017 r według następującego harmonogramu
Po pilotażu w roku szkolnym 2014 / 2015, w bieżącym roku szkolnym odbył się pierwszy cykl zajęć w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Dla przypomnienia, projekt ów zakłada modernizację kształcenia poprzez rozwinięcie współpracy edukacyjnej wyższych uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu całego województwa małopolskiego, z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Współpraca ta przebiega w wielu różnych obszarach nauczania, przydzielonych różnym typom szkół. ..... WIĘCEJ ....

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl