Z okazji Dnia Liczby π (3.14) 14 marca br. odbył się finał konkursów: 1. „Matematyka wokół nas” –w kategoriach: plakat i prezentacja, 2. „Matematyczny As ZSTE” – najbardziej uzdolniony matematycznie uczeń.
13 marca 2017 po raz siedemnasty w ZSTE odbyła się lekcja, której tym razem mottem były słowa : „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to tak, jak gdyby zniszczył cały świat, A jeśli człowiek ratuje jedno życie ,to jest tak, jak gdyby uratował cały świat.” Talmud Babiloński, Sanhedryn 37a oraz „ Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” Ewangelia św. Jana 15,13
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie przypomina o zebraniach z rodzicami w dniu 15 marca 2017r. godz. 18:00
„Aby pamięć stała się ostrzeżeniem. 13 marca 2017 odbędzie się lekcja, której mottem będą słowa „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to tak, jak gdyby zniszczył cały świat, A jeśli człowiek ratuje jedno życie ,to jest tak, jak gdyby uratował cały świat.” Talmud Babiloński, Sanhedryn 37a oraz „ Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” Ewangelia św. Jana 15,13
24 lutego 2017r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się czwarta edycja POWIATOWEGO OBCOJĘZYCZNEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki, przygotowana przez Zespół Języków Obcych w ZST-E w składzie: Jadwiga Łagosz, Lucyna Czesak, Hanna Gąsiorowska, Małgorzata Kosowska, Maria Menert-Jastrzębska, Agnieszka Kruse-Jagusiak, Łukasz Kaleński, Agnieszka Prokop-Gostevs, Łukasz Wiater, Magdalena Kaszycka-Rynia.
Zapraszamy uczniów do udziału w następujących przedsięwzięciach popularyzujących „królową nauk”: 1) w konkursie na plakat pod hasłem „Matematyka wokół nas”, 2) w konkursie na prezentację pod hasłem „Matematyka wokół nas”, 3) w zawodach matematycznych pod hasłem „Matematyczny As ZSTE”. Szczegóły na plakatach i u nauczycieli matematyki
Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego – rola oraz znaczenie pieśni patriotycznych i hymnicznych w historii narodu polskiego.
Uczniowie: Patrycja Kapusta (kl.3E), Sylwia Skrzyńska (kl.3E), Sylwia Przebinda (kl.3E), Konrad Kościelny (kl.3I), Bartłomiej Smaciarz (kl.3I), Kamil Wilk (kl.1AM) i Anna Adamik (kl.1E) w dniu 16 lutego 2017r., pod opieką mgr Ewy Rybarczyk, wzięli udział w kolejnej edycji warsztatów dla nauczycieli i uczniów, które odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie uczestniczyli w czterech blokach tematycznych. Najbardziej zainteresowały ich zajęcia z mgr Barbarą Ciesielską pt. "Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli słów kilka o origami" oraz zajęcia z mgr Piotrem Miską pt. "Jak za pomocą symetrycznej monety losować z prawdopodobieństwem 1/3?" Uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Wydziału Matematyki UJ. Niecodzienne lekcje matematyki odbyły się w ramach warsztatów „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl