W ostatnim tygodniu maja br. w naszej szkole wszystkie klasy pierwsze Technikum przystąpiły do napisania dyktanda z języka angielskiego. Pomysłodawcą i organizatorem tego szkolnego konkursu jest mgr Maria Menert-Jastrzębska, która również opracowała treść dyktanda. Nauczyciele języka angielskiego przedyktowali podany tekst uczniom klas, z którymi mają zajęcia. Wbrew pozorom dyktando nie należało do łatwych.
KKZ - czerwiec 2018r. - 8/9/10, 15/16
W dniu 23 maja 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów kl. 1EI, 1LG i 1AM z wolontariuszami z międzynarodowej organizacji Internationaler Bund, której głównym celem jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa
W dniach 28-29 kwietnia 2018 r. grupa ośmiu śmiałków reprezentujących Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie wraz z nauczycielami historii mgr Piotrem Kazaną i mgr Andrzejem Spyrką wyruszyli na nieznane szlaki Beskidu Sądeckiego, by poznać historię antykomunistycznego i niepodległościowego Oddziału Partyzanckiego "Żandarmeria" i jego kapelana księdza Władysława Gurgacza ps. "Sem". Pierwszego dnia uczestnicy przeszli trasę: Piwniczna-Zdrój – Hala Łabowska, a noc spędzili w schronisku. Wędrówka drugiego dnia zakończyła się w Feleczynie. Udział uczniów ZSTE był możliwy dzięki dofinansowaniu Starosty Krakowskiego w ramach realizowanego w Szkole grantu historycznego.
23 kwietnia odbyła się VIII edycja Dnia Ekonomisty pod hasłem „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, która przywitała zaproszonych gości oraz uczniów z klasy 2E, 3E, 2KW, 1T, 2T, 3T,2W1, 4AM.
7 maja 2018 roku w godzinach rannych rozpoczęła się wymiana polsko – niemiecka, w której wzięło udział 15 uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie pod opieką p. Andrzeja Spyrki oraz p. Marii Menert – Jastrzębskiej. Po wylądowaniu na monachijskim lotnisku udaliśmy się do miejsca naszego zakwaterowania, ośrodka w Oberschleißheim, gdzie powitała nas grupa niemiecka także licząca 15 uczniów ze szkoły Walter – Klingenbeck – Schule Staatliche Realschule Taufkirchen, której przewodniczyła p. Janina Rolka i p. Florian Attenberger jako opiekun oraz przedstawicielki JBS – organizacji młodzieżowej: p. Anna Adamczyk i p. Malwina Szczypta, które czuwały nad właściwą organizacją pobytu całej grupy.
W dniu 25.04.2018 r. w ZSTE został przeprowadzony konkurs na temat „Wypiek i ocena organoleptyczna babeczek kruchych z nadzieniem”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klasy 1 KW. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów praktycznymi aspektami produkcji gastronomicznej, zapoznanie z różnymi metodami oceny organoleptycznej żywności oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji. Ocenie podlegały wyróżniki jakościowe babeczek, takie jak: stopień wypieczenia, zwięzłość kremu, kruchość spodu, zapach, smakowitość, dobór składników, świeżość oraz estetyczność wykonania. Konkurs wygrała Beata Jezioro, a pozostałymi laureatami zostali: Wiktoria Domek, Martyna Grudniewicz i Aleksandra Lelek. Wypieki zostały przekazane do degustacji w Dniu Otwartym Szkoły. Organizatorem konkursu był nauczyciel przedmiotów gastronomicznych mgr inż. Jurand Sęk.
Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego /pokój nr 38/ tel./centrala/ 12 276 15 22 wew. 20 poniedziałek: 7:00 – 15:00 wtorek: 7:00 – 15:00 środa: 8:30 – 16:30 czwartek: 7:00 – 15:00 piątek: 7:00 – 15:00

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl