Ogłoszenia
 
 
Dyrekcja Zespołu Szkól Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ul. Kopernika 13 prosi pracodawców zainteresowanych przyjęciem
uczniów ZSZ w celu odbywania praktycznej nauki zawodu - młodocianych pracowników o zgłaszanie swoich ofert
przyjęć.Instruktor praktycznej nauki zawodu powinien posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i zawodowe
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r.w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002r. Nr
113, poz. 988, z późn. zm.).
 

Możliwe jest kształcenie w zawodach:

1. betoniarz-zbrojarz

2. blacharz

3. blacharz samochodowy

4. cieśla

5. cukiernik

6. dekarz

7. elektromechanik pojazdów samochodowych

8. fryzjer

9. kamieniarz

10. lakiernik

11. mechanik maszyn i urządzeń drogowych

12. mechanik pojazdów samochodowych

13. mechanik-monter maszyn i urządzeń

14. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

15. monter izolacji budowlanych

16. monter izolacji przemysłowych

17. monter konstrukcji budowlanych

18. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

19. monter systemów rurociągowych

20. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

21. murarz-tynkarz

22. operator maszyn leśnych

23. piekarz

24. stolarz

25. ślusarz

26. tapicer

27. wędliniarz

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl