Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

zawód: operator maszyn u rzadzeń przemysłu spożywczego

(3-letnia na podbudowie gimnazjum)

 

KWALIFIKACJIE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

K1 - T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

 

JĘZYK OBCY

- j. angielski

 

UWAGA!

- kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową we własnym zakresie w firmach: Lajkonik Snacks  i Bahlsen Polska (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)

- szkoła oferuje dodatkowe kursy i szkolenia (bezpłatne) w ramach projektu unijnego: "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- język angielski zawodowy

- technika w przetwórstwie spożywczym

- przetwórstwo spożywcze

- podstawy działalności gospodarczej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - realizowane u pracodawców

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;

2) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;

4) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.

 

Po ukończeniu  Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwent może kontynuować naukę w 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2014

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2014/15

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl