Praktyki zawodowe 2017/2018

 Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2017/2018         Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

 

Klasa

Zawód

Termin

Miejsce odbywania praktyki

3T

Technik hotelarstwa

02.10-27.10.17 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w hotelach,  z naciskiem na planowanie usług w recepcji:

 1. Rezerwacja usług hotelarskich.
 2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

3A

Technik elektryk

02.10-27.10.17 r.

Praktyka powinna odbywać się w zakładach stanowiących potencjalnie ich przyszłe miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów mogą to być między innymi następujące rodzaje zakładów:

 • elektrownie lub zakłady energetyczne, zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia powszechnego użytku,
 • zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego.

3E

Technik ekonomista

06.11 -01.12.17 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych, w dziale księgowości.

2T

Technik hotelarstwa

06.11 -01.12.17 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się  w hotelach,  z naciskiem na obsługę gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

 1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.
 2. Przygotowanie i podawanie  śniadań.
 3. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

2E

Technik ekonomista

08.05-19.05.17 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się  w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w dziale księgowości.

3I

Technik informatyk

16.04-18.05.18 r.

Praktyka powinna odbywać się  w firmach, gdzie istnieje stanowisko inż. informatyka, w serwisach komputerowych, w zakładach w których istnieje możliwość wykonywania prac zgodnie z programem nauczania.

3BM

Technik elektronik

16.04-18.05.18 r.

Praktyka powinna obejmować: instalowanie , uruchamianie, obsługiwanie, konserwację, lokalizację uszkodzeń urządzeń elektronicznych.

 

3BM

Technik mechatronik

16.04-18.05.18 r.

Praktyka powinna odbywać się w  firmach wytwarzających urządzenia  mechatroniczne, działach utrzymania ruchu urządzeń.

3LG

Technik logistyk

16.04-18.05.18 r.

Praktyka w zakładach pracy, w których zachodzą procesy transportowe i magazynowe, jest realizowana działalność logistyczna. CEZ -3 os.- 1.5 mies. wcześni

ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Programy praktyk znajdują się w bibliotece.
 2. Osoby chcące mieć praktykę we wskazanym przez siebie miejscu powinny  zgłosić to  co najmniej miesiąc  wcześniej (dla terminów jesiennych praktyk) lub co najmniej trzy miesiące wcześniej (dla terminu wiosennego).
 3. Przed udaniem się na praktykę należy założyć zeszyt praktyk, w którym będzie wklejona pierwsza strona (druk w bibliotece) i program praktyk. Zeszyty całej klasy  (do podbicia) dostarcza przedstawiciel klasy - co najmniej 1 tydz. przed rozpoczęciem praktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl