Praktyki zawodowe 2016/2017

 

Klasa

Zawód

Termin

Miejsce odbywania praktyki

3T

Technik hotelarstwa

03.10-28.10.16 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w hotelach, z naciskiem na planowanie usług w recepcji:

 1. Rezerwacja usług hotelarskich.

 2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

3E

Technik ekonomista

31.10 -25.11.16 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych, w dziale księgowości.

2T

Technik hotelarstwa

31.10 -25.11.16 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w hotelach, z naciskiem na obsługę gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

 1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.

 2. Przygotowanie i podawanie śniadań.

 3. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

2E

Technik ekonomista

08.05-19.05.17 r.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w dziale księgowości.

3I

Technik informatyk

03.10-28.10.16 r.

Praktyka powinna odbywać się w firmach, gdzie istnieje stanowisko inż. informatyka, w serwisach komputerowych, w zakładach w których istnieje możliwość wykonywania prac zgodnie z programem nauczania.

3AM

Technik elektryk

24.04-19.05.17 r.

Praktyka powinna odbywać się w zakładach stanowiących potencjalnie ich przyszłe miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów mogą to być między innymi następujące rodzaje zakładów:

 • elektrownie lub zakłady energetyczne, zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia powszechnego użytku,

 • zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne,

 • zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

 • zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,

 • placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego.

3AM

Technik mechatronik

24.04-19.05.17 r.

Praktyka powinna odbywać się w firmach wytwarzających urządzenia mechatroniczne, działach utrzymania ruchu urządzeń.

3LG

Technik logistyk

24.04-19.05.17 r.

Praktyka w zakładach pracy, w których zachodzą procesy transportowe i magazynowe, jest realizowana działalność logistyczna.

 

 

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Programy praktyk znajdują się w bibliotece.

 2. Osoby chcące mieć praktykę we wskazanym przez siebie miejscu powinny zgłosić to co najmniej miesiąc wcześniej (dla terminów jesiennych praktyk) lub co najmniej trzy miesiące wcześniej (dla terminu wiosennego).

 3. Przed udaniem się na praktykę należy założyć zeszyt praktyk, w którym będzie wklejona pierwsza strona (druk w bibliotece) i program praktyk. Zeszyty całej klasy (do podbicia) dostarcza przedstawiciel klasy - co najmniej 1 tydz. przed rozpoczęciem praktyki.

 

 

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl