Szkolny klub przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości działa w ZSTE w Skawinie od 2006 r.

Opiekunowie- mgr Ewa Śnieżek, mgr inż. Ewa Krawczyk, mgr inż Irena Bukita

 

SKP skupia uczniów biorących udział w różnorodnych projektach edukacyjnych i konkursach z zakresu

przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.

 

Celem działań podejmowanych przez SKP jest:

a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,

b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i

przedsiębiorczości,

c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.


PROJEKTY EDUKACYJNE  2015/2016

IV edycja Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w IV edycji Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości, projektu organizowanego przez Powiat Krakowski oraz współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, kierowanego do uczniów wszystkich szkół Powiatu Krakowskiego. Koordynatorem merytorycznym projektu jest firma VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania. Program służy rozwojowi postawy przedsiębiorczej oraz wspieraniu edukacji ekonomicznej młodych ludzi.
Obecna edycja dotyczy budowania wizerunku osoby oraz firmy w Internecie i w związku z tym przewidziano szereg działań konkursowych i warsztatowych. Między innymi warsztaty z krakowską firmą NAZWA.PL o budowaniu swojej marki w Internecie i jej bezpieczeństwie, a także warsztaty z tworzenia prezentacji na interesujące tematy, inspirowane wystąpieniami TEDeX. Planowana jest także wycieczka do Warszawy, podczas której uczestnicy będą zwiedzać Centrum Pieniądza przy Narodowym Banku Polskim, Giełdę Papierów Wartościowych oraz inkubator przedsiębiorczości GOOGLE.
W ramach konkursu w tegorocznej edycji młodzież, tak jak to było dotychczas, będzie pracować w 3 osobowych zespołach. Do I etapu może się zgłosić każdy uczeń ze szkoły, natomiast do II etapu przechodzą 3 najlepsze zespoły (a w ZSE Skawina, ZSP Krzeszowice oraz ZSRCKU Czernichów podwójna liczba zespołów, ze względu na liczebność szkół). Przedmiotem I etapu konkursu jest tworzenie blogów ekonomicznych. Wszystkich informacji udzielają koordynatorzy szkolni, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Lista koordynatorów oraz wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się na PLATFORMIE EDUKACYJNEJ www.rozwinskrzydlaprzedsiebiorczosci.blogspot.com . Można także kontaktować się z koordynatorem merytorycznym programu, którym jest Anna Płachczewska-Rogozińska e-mail: skrzydlaprzedsiebiorczosci@gmail.com
 


SKP nr 131  II miejsce w rankingu wojewódzkim 

 1. Konkurs na pracę pisemną
 2. Konkurs „Laptop na bank”
 3. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy
 4. Zarządzanie firmą JA TITAN
 5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 6. Olimpiada Przedsiębiorczości
 7. Moje finanse
 8. Tydzień Przedsiębiorczości – Biznes przy tablicy
 9. Dzień Przedsiębiorczości- jednodniowe praktyki
 10. Inne

Zapraszamy:

Ewa Śnieżek, Irena Bukita, Ewa Krawczyk

______________________________________________________________________________________________________________

Projekty edukacyjne realizowane w r.szk.: 2012/2013:

 

 

 

 

 

Podsumowanie programu edukacyjnego „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości”

 

W dniu 18 marca 2012 odbył się w Krakowie finał I Edycji Powiatowego Programu „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości”.

Jednym z punktów imprezy był panel dyskusyjny na temat przedsiębiorczości we współczesnej rzeczywistości i edukacji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele biznesu. Przedstawiciele firm mówili o swoich doświadczeniach z zakresu działalności gospodarczej a młodzież miała możliwość zadawania pytań na interesujące ja tematy z zakresu przedsiębiorczości.

Galę zakończyło wręczenie nagród Laureatom.

Drużyna reprezentująca ZSTE w składzie: Damian Nowaczyk, Mateusz Stokłosa oraz Jakub Pałac (klasa 2I)  zajęli II miejsce za film  „Droga do sukcesu” . Wyróżniony został również film „Fakty z firmy” , który nakręcili uczniowie klasy 1LG : Monika Świerkosz, Tomasz Kosek i Michał Żmuda.

Gratulujemy!


SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

 

 

 

 

 

 

 

Rusza rejestracja do gry i kursu e-learningowego o inwestowaniu !

Od 1 września rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej - 11. już edycji Szkolnej Internetowej Gry

Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego poświęconego finansom i giełdzie. W projekcie mogą uczestniczyć

wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą

 

formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez

nauczyciela.

Na starcie Gry otrzymają dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą

zainwestować w akcje spółek z WIG20 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe.

Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele mają też dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie

i inwestowaniu:

 

www.sigg.edu.pl

 

 

 

 

Opiekun SKP:  Ewa Śnieżek

 

 


 

 

 

 

 

 

ROZPOCZYNAMY INWESTOWANIE

 W KOŃCU ROZPOCZYNAMY XI EDYCJĘ SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ!

Gra odbędzie się na systemie Warset i obejmie tylko Grę podstawową.

 

SIGG 11 odbędzie się według następującego harmonogramu:

Gra testowa: 10 – 31 grudnia 2012 r.

Gra podstawowa: 2 stycznia – 31 marca 2013 r.

Premie lotne: 18 stycznia 2013 r., 15 luty 2013 r. i 15 marca 2013 r.

 

Naszą szkołę reprezentuje 26 drużyn. Życzymy powodzenia  w  trafnych decyzjach inwestycyjnych.

 

Wielu z Was, przyszłych rekinów giełdowych, od października poszerzało swoja wiedzę poprzez kurs

e-laerningowy sigg.edu.pl. Za zaliczane quizy macie otrzymać bonusy na konto gry. Czyli niektóre zespoły będą

sporo do przodu. Przypominam, że quiz 10 jest dostępny 2-7 stycznia 2013, a klasówka on-line ( dla tych,

którzy zaliczyli 8 na 10 quizów) 11-17 stycznia 2013. Proszę wykonać ją spokojnie, ostrożnie ponieważ macie

tylko jedno podejście.

 

Koordynator szkolny SIGG:

Ewa Śnieżek


 

IV Dzień Ekonomisty pod hasłem "SZKOŁA OSZCZĘDZANIA"

 

Dnia 5 grudnia 2012 r. na terenie ZSTE w Skawinie odbył się IV Dzień Ekonomisty pod hasłem "SZKOŁA

OSZCZĘDZANIA". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych wraz z

klasą 4E, która prowadziła i uatrakcyjniła piosenkami. Partnerami imprezy byli Wyższa Szkoła Zarządzania i

Bankowości w Krakowie oraz banki Bank Zachodni WBK i PEKAO S.A.

Sesja naukowa miała na celu zapoznanie młodzieży z tematyką oszczędzania oraz z produktami banków

reprezentowanych przez gości. 

IV Dzień Ekonomisty rozpoczęła dyrektor ZSTE mgr Anna Stec witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

rektor WSZiB J.M. prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, przedstawiciele Banku Zachodniego  BZ WBK S.A

p. Natalia Pacułt – doradca klienta i p. Łukasz Gutkowski -  doradca inwestycyjny oraz z banku PEKAO S.A  p. Barbara

Karoń- kierownik filii w Skawinie.

 

Obchody IV Dnia Ekonomisty składały się, jak co roku, z trzech części:

1. Konkurs Literacki na wiersz i Konkurs Plastyczny na plakat, w którym mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie ZSTE.

Wystawa z pracami uczniów była eksponowana w holu szkoły od 4 grudnia, a kolejnego dnia odbyło się glosowanie

uczniów na najlepszy plakat i wiersz.

2. Prezentacje zaproszonych gości.

3. Konkurs wiedzy ekonomicznej z prezentacji przedstawianych przez zaproszonych gości. Udział w nim brały zespoły

2-osobowe klas kończących technikum i liceum profilowanego. Jury było złożone z przedstawicieli banków.

 

Wyniki konkursów:

 W Konkursie Plastycznym pierwsze miejsce zdobył Damian Nowaczyk  (klasa 2I), drugie – Małgorzata Pituch  (klasa

1LG) a trzecie miejsce – Wiktoria Hajto (klasa 1 T). W Konkursie Literackim pierwsze miejsce zdobyła Adrianna

Kapusta  (klasa 1LG), kolejno – drugie i trzecie odpowiednio zajęli:  Gabriela Guguła (klasa 4E) i Karolina Wójcik

(klasa 3DF)

 

W konkursie wiedzy ekonomicznej zwyciężyli: Natalia Madej i Dariusz Niechaj (klasa 4 E). Drugie miejsce zdobyli:

Jakub Kucia i Natalia Dokupil (klasa 3 GF), zaś trzecie miejsce – Dorota Pospuła i Katarzyna Dziuba (klasa 4AH).

Wszystkim zwycięzcom zostały wręczone nagrody ufundowane przez WSZiB w Krakowie, BZ WBK oraz PEKAO S.A.

 

Sponsorzy skierowali również pytania specjalne do publiczności. Nagrody wylosowali Andrzej Wcisło (klasa 4AH) oraz

Natalia Mazurkiewicz (klasa 4E).

 

Młodzież ZSTE już po raz czwarty miała okazję do tak bezpośredniego kontaktu z profesjonalistami z branży finansowej.

Jak podczas podziękowań dla zaproszonych gości stwierdziła p. dyrektor A. Stec – „Jesteśmy pewni, że takie coroczne

spotkania  pozwalają włączyć praktyków w nurt wsparcia młodych ludzi w budowaniu przez nich postaw

przedsiębiorczych”


 

 

 

 

 

 

W dniu 13 listopada 2012 klasa 3FD i 3GD o profilu ekonomiczno -administracyjnym uczestniczyła w lekcjach europejskich w ramach projektu "Euro na tablicy". Warsztaty przeprowadziła konsultantka Punktu
Informacyjnego o Funduszach Europejskich z Krakowa. W kolejnym etapie reprezentanci tych klas będą brać udział w finałach subregionalnych.
                                                                                                              Życzymy powodzenia!

 

 


 

 

 

 

 

Krótka informacja o realizacji grantu "Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości"

10 zespołów złożonych z uczniów z klas pierwszych i drugich będzie brała udział w II etapie projektu
 "Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości". Będą to wycieczki do Portu Lotniczego "Balice" oraz 
Krakowskiego Parku Technologicznego. Tam czekają ich kolejne wyzwania....

                                                                    Szczegóły na facebooku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaliśmy najbardziej przedsiębiorczych uczniów i nauczycieli w Polsce. Uroczysta Gala IMPULS 2012, podsumowująca aktywność nauczycieli realizujących projekty edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012, odbyła się 23 listopada w poznańskim Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar”.

Gościem specjalnym uroczystości była pani Grażyna Kulczyk.

 

Nasz Szkolny Klub Przedsiębiorczości zdobył II miejsce w rankingu wojewódzkim, a ZSTE na Gali reprezentowały Ewa Śnieżek i Irena Bukita.


Projekty edukacyjne 2011/2012

 1.  Olimpiada Wiedzy o Finansach „Bezpieczeństwo konsumenta na rynkach finansowych” www.olimpiadafinansowa.pl
 2.  Olimpiada Przedsiębiorczości „Społeczna odpowiedzialność biznesu” www.olimpiada.edu.pl
 3.  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „W poszukiwaniu ładu ekonomicznego” owe.com.pl
 4.  Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e- learningowy sigg.gpw.com.pl
 5.  Konkurs na pracę pisemną „Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych”
 6.  Konkurs „Podstawowe pojęcia ekonomiczne 4” www.edukator.pl
 7.  Konkurs „Przedsiębiorcy z naszej szkoły” znaniabsolweci.pl
 8.  Dzień Przedsiębiorczości
 9.  Gra symulacyjna JA Titan „Zarządzanie firmą”
 10.  Gra symulacyjna „Banki w akcji”
 11.  Inne

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w projekty SKP w poprzednim roku szkolnym opiekunowie zajęli po raz trzeci

I miejsce w rankingu województw w ramach Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl