Technik elektronik

 

Technikum - zawód: technik elektronik

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - E. 6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

K2 - E. 20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

 JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka - realizowana od klasy pierwszej

- fizyka realizowana  od drugiej klasy

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Zdobycie zawodu technika elektronika.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodacy na rynku w branży elektronicznej,

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.

 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK ELEKTRONIK:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- język angielski zawodowe

- podstawy elektrotechniki i elektroniki

- układy analogowe

- układy cyfrowe

- układy mikroprocesorowe

- układy i elementy automatyki

- urządzenia elektroniczne

- podstawy działalności gospodarczej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pracownia elektrotechniki i elektroniki

- pracownia instalacji urządzeń elektronicznych

- pracownia układów analogowych i cyfrowych

- pracownia urządzeń elektronicznych

- pracownia układów mikroprocesorowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl