Technik elektronik

 

Technikum:

zawód: technik elektronik (branża: elektroniczno - mechatroniczna - ELM)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - ELM. 02. Montaż oraz instalowanie układów i  urządzeń elektronicznych.

K2 - ELM. 05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

 JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - tylko po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka, fizyka

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Zdobycie zawodu technika elektronika.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodacy na rynku w branży elektronicznej,

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK ELEKTRONIK:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawowej kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- elektrotechnika i elektronika

- układy analogowe

- układy cyfrowe

- urządzenia i instalacje elektroniczne

- eksploatacja urządzeń elektronicznych

- systemy mikroprocesorowe

- działalność gospodarcza w branży elektronicznej (w 4 letnim Technikum)

- język obcy w branży elektronicznej (j. angielski)

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pomiary elektryczne i elektroniczne

- rysunek techniczny

- montaż układów elektronicznych

- montaż instalacji i urządzeń elektronicznych

- techniki eksploatacji urządzeń elektronicznych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni  (280g) w trakcie nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl