Technik hotelarstwa

 

Technikum:

zawód: technik hotelarstwa (branża: hotelarsko - gastronomiczno - turystyczna - HGT)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

K2 - HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski (drugi język do wyboru przez uczni. Uwaga: j. rosyjski - tylko po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- język angielski, geografia

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w hotelach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- język angielski zawodowy

- podstawy hotelarstwa

- działalność recepcji

- organizacja pracy służby pięter

- obsługa konsumenta

- usługi dodatkowe w hotelarstwie

- marketing usług hotelarskich

- podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pracownia hotelarska

- pracownia obsługi konsumenta

- pracownia obsługi informatycznej

praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera przed młodymi lidźmiogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków. Nieodłącznym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wielu prestiżowych krakowskich hotelach.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl