Technik informatyk

 

Technikum:

zawód: technik informatyk (branża: teleinformatyczna - INF)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

K2 - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w 

  • - wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu),
  • - instytucjach publicznych jako specjalista ds. IT,
  • - sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
  • - firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
  • - firmach tworzących oprogramowanie,
  • - wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

  (bezpłatnym -  EE.03.Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (kawalifikacja w zawodzie technik elektronik);

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski -tylko  po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka, język angielski

 

PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika informatyka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

9 . Naukę w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK INFORMATYK:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

- systemy operacyjne

- urządzenia techniki komputerowej

- lokalne sieci komputerowe

- witryny i aplikacje internetowe

- lokalne systemy baz danych

- działalność gospodarcza (w 4 letnim Technikum)

- język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- naprawa urządzeń techniki komputerowej

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej i urządzeń peryferyjnych

- administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

- montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej i urządzeń sieciowych

- tworzenie i administrowanie bazami danych

- aplikacje deskopowe i mobilne

- tworzenie stron i aplikacji internetowych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 8 tygodni (280g) w trakcie nauki)

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl