Technik informatyk

 

Technikum - zawód: technik informatyk

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - EE.08.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

K2 - EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka - realizowana od klasy pierwszej

- język angielski - realizowany  od klasy pierwszej

 

PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika informatyka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK INFORMATYK:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- systemy operacyjne

- urządzenia techniki komputerowej

- sieci komputerowe

- systemy baz danych

- witryny i aplikacje internetowe

- działalność gospodarcza w branży informatycznej

- język angielski zawodowy w branży informatycznej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

- administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

- administracja bazami danych

- programowanie aplikacji internetowych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  * tygodni (4 tyg = 160g w klasie II i 4tyg = 160g w klasie III)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl