Technik logistyk

 

Technikum:

zawód: technik logistyk (branża: spedycyjno - logistyczna - SPL)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - SPL.01. Obsługa magazynów

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;

3) obsługiwania programów magazynowych;

4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

6) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

K2 - SPL.04. Organizacja transportu

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) planowania procesów transportowych;

2) organizowania procesów transportowych;

3) dokumentowania procesów transportowych

4) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - pogimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

TECHNIKUM - 4-letnie - język angielski, geografia

TECHNIKUM - 5-letnie - język angielski, geografia / matematyka (do wyboru)

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika logistyka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK LOGISTYK:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawoej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

 

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- język angielski zawodowy

- podstawy logistyki

- organizowanie pracy magazynu

- zabezpieczanie majątku

- planowanie procesów transportowych

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- przechowywanie zapasów

- przyjmowanie i wydawanie zapasów

- obsługiwanie klientów i kontrahentów

- organizowanie procesów transportowych

- dokumentowanie realizacji procesów transportowych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynów

2) przechowywania towarów

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów sedycyjnych

 

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl