Technik logistyk

 

Technikum - zawód: technik logistyk

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 3 kwalifikacji:

K1 - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji i magazynowania.

K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski  (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- język angielski - realizowany od klasy pierwszej

- geografia - realizowana  od drugiej klasy

 

PRZEDMIOT WYBRANY PRZEZ UCZNIA:

- informatyka lub geografia (do wyboru) realizowana od drugiej klasy

 

 PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika logistyka.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK LOGISTYK:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- język angielski zawodowe

- przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,

- logistyka w procesach produkcji

- zapasy i magazynowanie,

- dystrybucja,

- procesy transportowe w logistyce,

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,

- pracownia planowania produkcji i dystrybucji,

- pracownia usług transportowo-spedycyjnych,

- pracownia obsługi jednostek zewnętrznych

- pracownia przepływu zasobów i informacji

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl