Technik mechatronik

 

Technikum:

zawód: technik mechatronik (branża: elektroniczno - mechatroniczna - ELM)

(4 letnie na podbudowie gimnazjum)
(5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej)

PATRONAT: firma MULIPROJEKT

Uwaga: uczniowie uczą się w osobnych oddziałach klasowych

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

4) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

K2 - ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

4) posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski (pierwszy język obcy)

- j. miemiecki / j. rosyjski (drugi język do wyboru przez ucznia. Uwaga: j. rosyjski - tylko po gimnazjum)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka, fizyka

 

PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w 4 letnim Technikum):

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika mechatronika.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK MECHATRONIK:

4 letnie Technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

5 letnie Technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

 

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- podstawy mechatroniki

- technologie i konstrukcje mechaniczne

- pneumatyka i hydraulika

- urządzenia i systemy mechatroniczne

- działalność gospodarcza (w 4 letnim Technikum)

- język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

- techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

- diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych

- tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

- pomiary w układach napędowych

- obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych

- podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze   8 tygodni  (280g) w trakcie nauki.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl