Technik mechatronik

 

Technikum - zawód: technik mechatronik

(4 letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

K1 - EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

K2 - EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

JĘZYKI OBCE

- język angielski

- j. miemiecki / j. rosyjski (drugi język do wyboru przez ucznia)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka - realizowana od klasy pierwszej

- fizyka realizowana  od drugiej klasy

 

PRZEDMOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- historia i społeczeństwo

 

Technikum oferuje:

1. Możliwość zdobycia zawodu technika mechatronika.

2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 

4. Przygotowanie ogólnokształcące.

5. Praktykę w wielu instytucjach i  firmach wiodący na rynku w branży.

6. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym. 

 

Technikum w zawodzie: TECHNIK MECHATRONIK:

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji ;

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

- podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- elektrotechnika i elektronika

- technologie i konstrukcje mechaniczne

- pneumatyka i hydraulika

- urządzenia i systemy mechatroniczne

- działalność gospodarcza w branży mechatronicznej

- język obcy w branży mechatronicznej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

- techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

- wykonywanie pomiarów w układch pneumatyki i hydrauliki

- pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

-obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych

- projektowanie i programowanie w mechatronice

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  4 tygodni (160g w klasie III)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl