Ważne adresy
 
Miejsca, gdzie uzyskasz pomoc psychologiczną:
 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kraków, ul Radziwiłłowska 8b

Całodobowy numer interwencyjny : 12-421-92-82; www.oik.krakow.pl

 

2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;

dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach:

18.00 - 22.00.

Numer tel. 22 668-70-00; www.niebieskalinia.pl

 

3. Młodzieżowy telefon zaufania:

12 413-92-88 – poniedziałek - piątek 10.00 – 14.00

 

4. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

( alkohol, hazard, internet) – pomoc uzależnionym oraz ich rodzinom.

Kraków, ul. Wielicka 73

Numer tel. 12-425-57-47

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

 

5. Centrum Wspierania Rodziny

Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 17

Numer tel. 12 276 34 10

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 12.00 – 20.00; www.cwr-skawina.pl

 

6. Centrum Medyczne Goraj

Kraków, ul. Librowszczyzna 1

Numer tel. 12 429 55 06 oraz 665 556 592

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 22.00; www.cmgoraj.pl

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl